DN XK Trung Quốc, Hàn Quốc trong vụ áp dụng biện pháp tự vệ tôn màu

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc và kế hoạch xuất khẩu trong tháng 6 năm 2017.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại vào các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương đã thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục về mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan và mẫu dấu của các cơ quan đầu mối quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam.

Để cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu, Cục Quản lý cạnh tranh gửi kèm theo đây:

– Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc và kế hoạch xuất khẩu trong tháng 6 năm 2017 (tải về tại đây).

Đây là danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc có kế hoạch xuất khẩu trong tháng 6. Cục QLCT sẽ thông báo danh sách các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc trong các tháng tiếp theo sau khi nhận được công văn từ Hiệp hội Thép Hàn Quốc (KOSA).

– Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc (tải về tại đây).Danh sách này sẽ được tiếp tục cập nhật, Cục QLCT sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện từ của Cục khi có sự thay đổi.

Mọi câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ này xin gửi về:

 Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

 Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước
Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước
Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 2220 5018 hoặc (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1039)
Cán bộ phụ trách vụ việc:
– Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn;
– Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn
– Anh Vũ Tuấn Nghĩa, email: nghiavt@moit.gov.vn
Cục Quản lý cạnh tranh